இங்கே ஆண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன

அ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

அகரமுதல்வன்
அக்கராயன்
அகவழகன்
அகத்தியன்
அகமகிழன்
அகமுகிலன்
அகிழவன்
அகில்
அகிலன்
அமுதன்
அமிர்தன்
அழகப்பன்
அழகன்
அதிரன்
அருள்
அருண்
அருளழகன்
அருள்நம்பி
அரும்பொறையன்
அறவணன்
அறவாணன்
அறநெறியன்
அற்புதராசன்
அற்புதன்
அறிவன்
அறிவாற்றன்
அறிவு
அறிவழகன்
அறிவுநம்பி
அய்யாகண்ணு
அய்யன்சாமி
அனழேந்தி
அண்ணாதுரை
அண்ணாமலை
அன்பு
அன்புமணி
அன்பரசன்
அன்புக்கரசன்
அன்புச்செல்வன்
அன்பழகன்
அன்பினியன்
அன்பானந்தன்
அடைக்கலநாதன்
அதிர்துடியன்
அமலன்
அம்பலவன்
அம்பலவாணன்
அம்பலக்கூத்தன்.

aan kuzhandhai peyargal

ஆ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

ஆசை
ஆசைத்தம்பி
ஆசைநம்பி
ஆழியன்
ஆழிக்குமரன்
ஆற்றலறிவன்
ஆய்வகன்
ஆய்வகத்திறனன்
ஆற்றலரசு
ஆறுமுகம்
ஆளவந்தான்
ஆனந்தக்கூத்தன்
ஆனந்தன்
ஆனந்தத்தாண்டவன்
ஆனைமுகன்
ஆண்டான்
ஆராவமுதன்

இ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

இனியவன்
இசைக்கோ
இசைச்செல்வன்
இசையரசன்
இசையவன்
இசைச்சுடரன்
இசைச்சுடர்வாணன்
இயல்பரசன்
இயல்பிணன்
இயல்பிணனன்
இயலிசையன்
இராவணன்
இரும்பன்
இரும்பொறையன்
இலக்கியன்
இலங்காபுரியன்
இலங்கைவேந்தன்
இலந்தையர்
இளங்கோ
இளங்கிள்ளி
இளங்கிள்ளிவளவன்
இளங்கோவன்
இளவரசன்
இளவளவன்
இளம்பரிதி
இனியவன்
இன்பன்
இனியன்
இமையன்
இமையவன்

ஈ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

ஈழவன்
ஈழச்செம்பகன்
ஈழச்செல்வன்
ஈழக்குமரன்
ஈழவாகையன்
ஈழத்தமிழ்நெஞ்சன்
ஈழத்தாயகன்
ஈழவேந்தன்
ஈழவேந்தர்
ஈழவேங்கையன்
ஈழப்புயலோன்
ஈழநாதன்

உ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

உறுதிமொழியன்
உத்தமன்
உத்தம சோழன்

எ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

எல்லாளன்
எழில்வேந்தன்
எழிலன்
எழில்குமரன்
எழில்வாணன்

ஏ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

ஏழிசை வல்லவன்
ஏகாம்பரம்

ஐ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

ஐயாக்கண்ணு

ஒ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

ஒற்றன்
ஒற்றறிவன்

ஓ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

ஓர்மவாணன்
ஓர்மத்தமிழன்
ஓர்மத்தமிழ்நெஞ்சன்
ஓர்மக்குரலோன்
ஓவியன்
ஓவியா

க வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

கலைஞன்
கலையவன்
கலையரசன்
கலைவாணன்
கலைவண்ணன்
கண்ணிமையன்
கணனிப்பித்தன்
கணனிப்பிரியன்
கணனியன்
கணிமொழியன்
கணியுகவதன்
கணியன்
கனியன்
கனிமொழியன்
கதிரவன்
கதிர்
கதிர்காமர்
கதிர்காமன்
கதிர்காமக்கந்தன்
கதிர்வேல்
கதிர்வேலன்
கந்தன்
கபிலன்
கவின்
கவினயன்
கமலன்
கரிகாலன்
கற்பூரமதியன்
கனகராயன்
கனகநாதன்
களங்கண்டான்
கரிகால் வளவன்
கவிநேயன்
கரிகாலதேவன்

கா வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

காந்தன்
கார்த்திகேயன்
கார்த்திகையன்
கார்முகிலன்
கார்த்திகைச்சுடரன்
கார்வண்ணன்
காரொளி வண்ணன்
கார்வேந்தன்

கீ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

கீரிமலையவன்
கீர்த்தனன்
கோ
கோ
கோவை அமுதன்
கோவிலான்
கோபன்
கோமகன்

கு வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

குகன்
குமரன்
குற்றாளன்
குருசாமி
குலோத்துங்கன்
குப்புசாமி

ச வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

சங்கருவி
சங்கிசை
சங்கிசைஞன்
சங்கிலியன்
சங்கூரன்
சங்கொலி
சங்கொலியன்
சந்தனக்கடல்
சந்தனக்கண்ணன்
சந்தனக்கண்ணு
சந்தனக்கதிர்
சந்தனக்கலை
சந்தனக்கனி
சந்தனக்காடன்
சந்தனக்கிழான்
சந்தனக்கிள்ளி
சந்தனக்கிளி
சந்தனக்குமரன்
சந்தனக்குரிசில்
சந்தனக்குளத்தன்
சந்தனக்குன்றன்
சந்தனக்கூத்தன்
சந்தனக்கோ
சந்தனக்கோதை
சந்தனக்கோமான்
சந்தனக்கோவன்
சந்தனக்கோன்
சந்தனச்சாரல்
சந்தனச்சீரன்
சந்தனச்சுடர்
சந்தனச் சுடரோன்
சந்தனச்சுனை
சந்தனச்சுனையான்
சந்தனச்செம்மல்
சந்தனச்செல்வன்
சந்தனச்செழியன்
சந்தனச்சென்னி
சந்தனச்சேந்தன்
சந்தனச்சேய்
சந்தனச்சேரன்
சந்தனச்சோலை
சந்தனச்சோழன்
சந்தனத்தகை
சந்தனத்தகையன்
சந்தனத்தம்பி
சந்தனத்தமிழ்
சந்தனத்தமிழன்
சந்தனத்தலைவன்
சந்தனத்தாரான்
சந்தனத்தாரோன்
சந்தனத்திண்ணன்
சந்தனத்திருவன்
சந்தனத்திறத்தன்
சந்தனத்திறல்
சந்தனத்தென்றல்
சந்தனத்தென்னன்
சந்தனத்தேவன்
சந்தனநம்பி
சந்தனநல்லன்
சந்தனநல்லோன்
சந்தனநன்னன்
சந்தனநாகன்
சந்தனநாடன்
சந்தனநிலவன்
சந்தனநெஞ்சன்
சந்தனநெடியோன்
சந்தனநெறியன்
சந்தனநேயன்
சந்தனநேரியன்
சந்தனப்பகலோன்
சந்தனப்பரிதி
சந்தனப்பா
சந்தனப்பாண்டியன்
சந்தனப்பாவலன்
சந்தனப்பிறை
சந்தனப்புகழ்
சந்தனப்புகழன்
சந்தனப்புகழோன்
சந்தனப்புலவன்
சந்தனப்பூவன்
சந்தனப்பெரியன்
சந்தனப்பொருநன்
சந்தனப்பொருப்பன்
சந்தனப்பொழில்
சந்தனப்பொழிலன்
சந்தனப்பொறை
சந்தனப்பொறையன்
சந்தனப்பொன்னன்
சந்தனமகன்
சந்தனமணி
சந்தனமதி
சந்தனமருகன்
சந்தனமருதன்
சந்தனமல்லன்
சந்தனமலை
சந்தனமலையன்
சந்தனமலையோன்
சந்தனமழவன்
சந்தனமள்ளன்
சந்தனமறவன்
சந்தனமன்னன்
சந்தனமாண்பன்
சந்தனமார்பன்
சந்தனமாறன்
சந்தனமானன்
சந்தனமுத்தன்
சந்தனமுத்து
சந்தனமுதல்வன்
சந்தனமுரசு
சந்தனமுருகன்
சந்தனமுருகு
சந்தனமுறுவல்
சந்தனமுறையோன்
சந்தனமுனைவன்
சந்தனமெய்யன்
சந்தனமேழி
சந்தனமைந்தன்
சந்தனமொழி
சந்தனயாழோன்
சந்தனவடிவேல்
சந்தனவண்ணல்
சந்தனவண்ணன்
சந்தனவமுதன்
சந்தனவமுது
சந்தனவரசன்
சந்தனவரசு
சந்தனவழகன்
சந்தனவழகு
சந்தனவழுதி
சந்தனவள்ளல்
சந்தனவளத்தன்
சந்தனவளவன்
சந்தனவாணன்
சந்தனவாழி
சந்தனவிழியன்
சந்தனவீரன்
சந்தனவுருவன்
சந்தனவூரன்
சந்தனவூரோன்
சந்தனவெழிலன்
சந்தனவெழிலோன்
சந்தனவெழினி
சந்தனவெற்பன்
சந்தனவேங்கை
சந்தனவேந்தன்
சந்தனவேல்
சந்தனவேலன்
சந்தனவேலோன்
சந்தனன்
சந்தனவேல்
சற்குணன்
சமநெறி
சமரன்
சமர்களன்
சமர்மறவன்
சமராய்வன்
சமர்திறமறவன்

சி வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

சிரிப்பழகன்
சிங்காரன்
சிலம்பன்
சிலம்பொலியன்
சிலம்பரசன்
சிங்காரவேலன்
சிந்தனைச்செல்வன்
சிந்தனைச்சிற்பி
சிலம்புச்செல்வன்
சிந்தனையாளன்
சிம்புத்தேவன்

சீ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

சீலன்
சீறியக்குணத்தான்

சு வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

சுடரவன்
சுடரொளி
சுடரொளியன்
சுடரொளிநாதன்
சுவையவன்

சூ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

சூரியபாலன்

செ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

செங்குட்டுவன்
செங்கோடன்
செந்தமிழன்
செந்தனல்
செந்தாமரையன்
செந்தில்
செந்தில் அருண்
செந்தில்நாதன்
செந்தில்வேலவன்
செந்தில்குமரன்
செந்தூரன்
செயலவன்
செல்லத்துறை
செல்லப்பன்
செல்லப்பா

சே வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

சேயோன்
சேரன்
சேந்தன்
சேந்தன் அமுதன்
சேர்வராயன்
சோமசுந்தரம்

த வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

தங்கத்துறை
தங்கத்துறைவாணன்
தங்கவடிவன்
தங்கவேலன்
தங்கவடிவேல்
தங்கவடிவேலவன்
தங்கன்
தன்ராஜ்
தணலன்
தணிகைவேல்
தமிழ்க்குமரன்
தமிழ்க்குரிசில்
தமிழ்க்கேசவன்
தமிழ்ச்சுவையவன்
தமிழ்ச்சுவையோன்
தமிழ்மறவன்
தமிழ்மாறன்
தமிழ்ச்சாமரன்
தமிழ்செல்வன்
தமிழ்நம்பி
தமிழேந்தி
தமிழ்நெஞ்சன்
தமிழ்நெஞ்சம்
தமிழோவியன்
தமிழ்மொழியினன்
தமிழ்த்தேசியன்
தமிழ்வளவன்
தமிழ்வாணன்
தமிழ்விழியன்
தமிழ்த்தாயகன்
தமிழரசன்
தமிழழகன்
தமிழறிவன்
தமிழன்பன்
தமிழீழவன்
தமிழீழவளன்
தமிழோவியன்
தரணி
தமிழினியன்

தா வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

தாமரைவிழியன்
தாமரைச்செல்வன்
தாமரைக்கண்ணன்

தி வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

திகழ்முகிலன்
திகழ்வாணன்
திகழொளியன்
திகிழன்
திகிழறிவன்
திருமாவளவன்
திருச்செல்வன்
திருநிறைச்செல்வன்
திருகோணமலையன்
திருக்கைலாசன்
திருமால்

து வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

துகிலன்

தூ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

தூயவன்
தூயமதியன்
தூயறிவன்
தூயோன்

தெ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

தென்னவன்
தொ
தொல்காப்பியன்
தொல்நோக்கன்

ந வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

நக்கீரன்
நற்கீரன்
நல்லுழவன்
நந்தியன்
நந்திவர்மன்
நந்தியவர்மன்
நலங்கிள்ளி
நற்குணன்
நற்குணத்தான்
நற்சீலன்
நம்பி
நன்னன்
நன்மாறன்
நடனன்
நல்லதம்பி
நயனன்

நா வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

நாகன்
நாகராயன்
நாலடியார்
நாவினியன்
நாகையன்

நி வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

நித்தியன்
நித்தியவாணன்
நித்திலன்
நினைவழகன்
நித்தியானந்தன்

நு வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

நுற்பவினைஞன்
நுண்மதியன்
நுண்மதியோன்

நெ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

நெடுங்கிள்ளி
நெடுஞ்செல்வன்
நெடுஞ்செழியன்
நெடுமாறன்
நெடுமால்
நெடுமாலவன்

ப வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

பகலவன்
பரிதி
பரிதிநாதன்
பவித்திரன்
பகுத்தறிவு
பத்மசீலன்
பத்மஸ்ரீ

பா வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

பாவலன்
பாண்டியன்
பாரி
பாரதிதாசன்
பாரதியார்
பார்த்தசாரதி
பார்த்தன்

பு வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

புதினன்
புதுமைப்பித்தன்
புலன்கொண்டான்
புகழேந்தி
புகழ்வாணன்

பூ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

பூபாலன்
பூவண்ணன்
பூவரசன்
பூவேந்தன்
பூந்தமிழன்

பே வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

பேகன்
பேநன்
பேராளன்
பேனன்
பேரரறிவன்
பேரரறிவாளன்

போ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

போகன்
போகசிவன்
போகர் நாதன்
போதாந்தன்
போதிவேந்தன்

பொ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

பொதிகைமாறன்

ம வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

மகிழன்
மதிவளன்
மதிவாணன்
மதிநுற்பன்
மதியழகன்
மலர்வாணன்
மலரவன்
மலர்விழியன்
மலைமாறன்
மணிமாறன்
மணவாளன்
மாயோன்
மணிவண்ணன்
மருதவாணன்

மா வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

மாந்தன்
மாந்தநேயன்
மாறன்
மாமணியன்
மாமலையன்
மாரப்பன்

மு வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

முகில்
முகிலன்
முகில்வதனன்
முகில்வாணன்
முருகன்
முத்து
முத்துக்குமரன்
முத்துச்சிற்பி
முல்லையன்
முல்லைச்சமரன்
முத்தையன்
முக்காவியன்
முத்தப்பன்

மூ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

மூலகநாதன்
மூலகவதன்
மூலகன்
மூவிசைச்செல்வன்
மூவேந்தன்

மொ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

மொழியினன்
மொழிவழகன்
மொழிவளவன்
மொழிவாணன்
மொழிப்பற்றன்

மௌ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

மௌளி
மௌனி

யா வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

யாழ்வேந்தன்
யாழினியன்
யாழ்வாணன்
யாழ்பாடியார்
யாழ்ப்பாணன்
யாழ்குமரன்

வ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

வடமலைவாணன்
வடிவழகன்
வடிவேலவன்
வடிவேலன்
வண்ணமதியன்
வணிகநாதன்
வணிகவாசன்
வரவணையான்
வல்லவராயன்
வள்ளுவன்
வளவன்
வன்னியன்

வி வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

விழியன்
விண்ணவன்
வில்லவன்
வினைத்திறன்
வினைத்திறமிகுந்தன்

வீ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

வீரசிங்கன்
வீரவர்மன்
வீரக்குலத்தோன்
வீரகேசவன்
வீரமறவன்

வெ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

வெண்மதியன்
வெற்றி
வெற்றிக்குமரன்
வெற்றிச்செல்வன்
வெற்றியரசன்
வெற்றிவளவன்

வே வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

வேங்கையன்
வேலன்
வேலவன்
வேல்விழியன்
வேலுப்பிள்ளை

வை வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

வைகரைக்குமரன்
வையகநாதன்
வைரவன்
வைரமணியன்