ஆண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள், Aan Kuzhandhai Peyargal

ஆண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள், Aan Kuzhandhai Peyargal

இங்கே ஆண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன அ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் அகரமுதல்வன் அக்கராயன் அகவழகன் அகத்தியன் அகமகிழன் அகமுகிலன் அகிழவன் அகில் அகிலன் அமுதன் அமிர்தன் அழகப்பன் அழகன் அதிரன் அருள் அருண் அருளழகன் அருள்நம்பி அரும்பொறையன் அறவணன் அறவாணன்...

கார்த்திகை சோமவார விரதம் தரும் பலன்கள்

நமது இந்து மத  கலாசாரத்தில் ஆன்மீக ஈடுபாடும் அதன் மீதான மக்களின் நம்பிக்கையும் அசைக்க முடியாத ஒன்று ஆகும். இறைவழிபாடும், விசேஷமான தினங்களில் விரதம் கடைபிடிக்கும் முறையும்  மக்களால் தொன்று தொட்டு பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றது. தமிழ் மாதங்கள் மொத்தம் பன்னிரண்டு. அவை...